ورزشی

5 پذیرنده

انتخاب استان

آموزش پرواز پرندگان آسمان- دماوند

فعالیت این مجموعه به صورت تفریحی و آموزشی می باشد، ازنظرآموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج(دیواره)داردکه هنرجویان زیرنظرمربی میتوانند ازآن ها استفاده کنند....

شهرستان دماوند، ورودی پادگان، روستای چنار شرق، سایت پرواز

آموزش پرواز پرندگان آسمان- وردآورد

فعالیت این مجموعه به صورت تفریحی و آموزشی می باشد، ازنظرآموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج(دیواره)داردکه هنرجویان زیرنظرمربی میتوانند ازآن ها استفاده کنند....

تهران، اتوبان شهید فهمیده، جاده مخصوص، جنب مترو وردآورد، سای ...

پرواز تفریحی پرندگان آسمان- دماوند

فعالیت این مجموعه به صورت تفریحی و آموزشی می باشد، ازنظرآموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج(دیواره)داردکه هنرجویان زیرنظرمربی میتوانند ازآن ها استفاده کنند....

شهرستان دماوند، ورودی پادگان، روستای چنار شرق، سایت پرواز

آموزش پرواز پرندگان آسمان- کرج

فعالیت این مجموعه به صورت تفریحی و آموزشی می باشد، ازنظرآموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج(دیواره)داردکه هنرجویان زیرنظرمربی میتوانند ازآن ها استفاده کنند....

البرز، شهرستان کرج، جاده چالوس

لوازم ورزشی بهمن اسپرت

لوازم ورزشی، توپ، کفش...

تهران، خیابان ولی عصر، میدان منیریه، خیابان ابوسعید، پلاک212 ...

مجموعا 1 صفحه (5 نتیجه)