کلاس‌های آموزشی ورزشی

3 پذیرنده

انتخاب استان

آموزش پرواز پرندگان آسمان- دماوند

فعالیت این مجموعه به صورت تفریحی و آموزشی می باشد، ازنظرآموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج(دیواره)داردکه هنرجویان زیرنظرمربی میتوانند ازآن ها استفاده کنند....

شهرستان دماوند، ورودی پادگان، روستای چنار شرق، سایت پرواز

آموزش پرواز پرندگان آسمان- وردآورد

فعالیت این مجموعه به صورت تفریحی و آموزشی می باشد، ازنظرآموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج(دیواره)داردکه هنرجویان زیرنظرمربی میتوانند ازآن ها استفاده کنند....

تهران، اتوبان شهید فهمیده، جاده مخصوص، جنب مترو وردآورد، سای ...

آموزش پرواز پرندگان آسمان- کرج

فعالیت این مجموعه به صورت تفریحی و آموزشی می باشد، ازنظرآموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج(دیواره)داردکه هنرجویان زیرنظرمربی میتوانند ازآن ها استفاده کنند....

البرز، شهرستان کرج، جاده چالوس

مجموعا 1 صفحه (3 نتیجه)