کلاس‌های آموزشی ورزشی

18 پذیرنده

انتخاب استان

پرواز تفریحی پرندگان آسمان - لاهیجان

ارتفاع آن از سطح دریا 2250 و معادل 6750 پا است و ارتفاع تیکاف نسبت به لندینگ سایت 850 متر می‌باشد، دارای دو تیکاف دیگر نیز هست، از نظر آموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج (دیواره) دارد که هنرجویا...

گیلان، لاهیجان، بام سبز، سایت پروازی

شرکت هوانوردی پرندگان آسمان - دماوند

ارتفاع آن از سطح دریا 2250 و معادل 6750 پا است و ارتفاع تیکاف نسبت به لندینگ سایت 850 متر می‌باشد، دارای دو تیکاف دیگر نیز هست، از نظر آموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج (دیواره) دارد که هنرجویا...

تهران، دماوند، ورودی پادگان، روستای چنار شرق، سایت پرواز

شرکت هوانوردی پرندگان آسمان - قم

ارتفاع آن از سطح دریا 2250 و معادل 6750 پا است و ارتفاع تیکاف نسبت به لندینگ سایت 850 متر می‌باشد، دارای دو تیکاف دیگر نیز هست، از نظر آموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج (دیواره) دارد که هنرجویا...

قم، منطقه پرواز آزاد، سایت پروازی فوق سبک

آموزش پرواز پرندگان آسمان - لاهیجان

ارتفاع آن از سطح دریا 2250 و معادل 6750 پا است و ارتفاع تیکاف نسبت به لندینگ سایت 850 متر می‌باشد، دارای دو تیکاف دیگر نیز هست، از نظر آموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج (دیواره) دارد که هنرجویا...

گیلان، لاهیجان، بام سبز، سایت پروازی

شرکت هوانوردی و پرندگان آسمان - ارومیه

ارتفاع آن از سطح دریا 2250 و معادل 6750 پا است و ارتفاع تیکاف نسبت به لندینگ سایت 850 متر می‌باشد، دارای دو تیکاف دیگر نیز هست، از نظر آموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج (دیواره) دارد که هنرجویا...

آذربایجان غربی، ارومیه، جاده بند

شرکت هوانوردی پرندگان آسمان - ارومیه

ارتفاع آن از سطح دریا 2250 و معادل 6750 پا است و ارتفاع تیکاف نسبت به لندینگ سایت 850 متر می‌باشد، دارای دو تیکاف دیگر نیز هست، از نظر آموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج (دیواره) دارد که هنرجویا...

آذربایجان غربی، ارومیه، جاده بند

شرکت هوانوردی پرندگان آسمان - خرم آباد

ارتفاع آن از سطح دریا 2250 و معادل 6750 پا است و ارتفاع تیکاف نسبت به لندینگ سایت 850 متر می‌باشد، دارای دو تیکاف دیگر نیز هست، از نظر آموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج (دیواره) دارد که هنرجویا...

لرستان، خرم آباد، ضلع غربی شهر، سایت پرواز آزاد منطقه گردشگر ...

پرواز تفریحی پرندگان آسمان - دماوند

ارتفاع آن از سطح دریا 2250 و معادل 6750 پا است و ارتفاع تیکاف نسبت به لندینگ سایت 850 متر می‌باشد، دارای دو تیکاف دیگر نیز هست، از نظر آموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج (دیواره) دارد که هنرجویا...

تهران، دماوند، ورودی پادگان، روستای چنار شرق، سایت پرواز

شرکت هوانوردی پرندگان آسمان - قم

ارتفاع آن از سطح دریا 2250 میباشد که معادل 6750 پا میباشد و ارتفاع تیکاف نسبت به لندینگ سایت 850 متر میباشد، دارای دو تیکاف دیگر نیز میباشد، از نظر آموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج(دیواره) دار...

قم، منطقه پرواز آزاد، سایت پروازی فوق سبک

آموزش پرواز پرندگان آسمان - کرمانشاه

ارتفاع آن از سطح دریا 2250 و معادل 6750 پا است و ارتفاع تیکاف نسبت به لندینگ سایت 850 متر می‌باشد، دارای دو تیکاف دیگر نیز هست، از نظر آموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج (دیواره) دارد که هنرجویا...

کرمانشاه، سایت پروازی ویس قرنی، 20 کیلومتری شهر روانسر

آموزش پرواز پرندگان آسمان - وردآورد

ارتفاع آن از سطح دریا 2250 و معادل 6750 پا است و ارتفاع تیکاف نسبت به لندینگ سایت 850 متر می‌باشد، دارای دو تیکاف دیگر نیز هست، از نظر آموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج (دیواره) دارد که هنرجویا...

تهران، اتوبان شهید فهمیده، جاده مخصوص، جنب مترو وردآورد، سای ...

آموزش پرواز پرندگان آسمان - خرم آباد

ارتفاع آن از سطح دریا 2250 و معادل 6750 پا است و ارتفاع تیکاف نسبت به لندینگ سایت 850 متر می‌باشد، دارای دو تیکاف دیگر نیز هست، از نظر آموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج (دیواره) دارد که هنرجویا...

لرستان، خرم آباد، ضلع غربی شهر، سایت پرواز آزاد منطقه گردشگر ...

پرواز تفریحی پرندگان آسمان - کرمانشاه

ارتفاع آن از سطح دریا 2250 و معادل 6750 پا است و ارتفاع تیکاف نسبت به لندینگ سایت 850 متر می‌باشد، دارای دو تیکاف دیگر نیز هست، از نظر آموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج (دیواره) دارد که هنرجویا...

کرمانشاه، سایت پروازی ویس قرنی، 20 کیلومتری شهر روانسر

پرواز تفریحی پرندگان آسمان - وردآورد

ارتفاع آن از سطح دریا 2250 و معادل 6750 پا است و ارتفاع تیکاف نسبت به لندینگ سایت 850 متر می‌باشد، دارای دو تیکاف دیگر نیز هست، از نظر آموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج (دیواره) دارد که هنرجویا...

تهران، اتوبان شهید فهمیده، جاده مخصوص، جنب مترو وردآورد، سای ...

شرکت هوانوردی پرندگان آسمان - شیراز

ارتفاع آن از سطح دریا 2250 و معادل 6750 پا است و ارتفاع تیکاف نسبت به لندینگ سایت 850 متر می‌باشد، دارای دو تیکاف دیگر نیز هست، از نظر آموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج (دیواره) دارد که هنرجویا...

شیراز، ورودی شهر، بالاتر از دروازه قرآن، سایت پروازی شیراز

مجموعا 2 صفحه (18 نتیجه)