نرم افزار

2 پذیرنده

انتخاب استان

طراحی سایت فن سایت

کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات سیستم، دارای مدرک بین المللی طراحی سایت از مجتمع فنی تهران با نمره الف اشنایی کامل به زبان های برنامه نویسیphp، فریم ورک لاراول، اشنایی کامل بهbootstrap، jquery javascrip...

www.fansite.ir

رانوبا (فروشگاه آنلاین)

بسته مهندس زبان یک بسته آموزش مکالمه انگلیسی است که حاوی 2 کتابچه آموزشی، یک کتاب تست، 4 دی‌وی‌دی تصویری و یک سی دی صوتی است. با این بسته می توانید طی سه ماه مکالمه انگلیسی را بدون گرامر بیاموزید. در ...

WWW.Ranoba.ir

مجموعا 1 صفحه (2 نتیجه)