نرم افزار

1 پذیرنده

انتخاب استان

طراحی سایت فن‌سایت

کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات سیستم، دارای مدرک بین‌المللی طراحی سایت از مجتمع فنی تهران بانمره الف، آشنایی کامل به زبان‌های برنامه نویسی php، فریم ورک لاراول، آشنایی کامل به css، html، less and sass، ...

تهران، فلکه دوم تهرانپارس، خیابان امین، کوچه مرتضوی، پلاک 14 ...

مجموعا 1 صفحه (1 نتیجه)