تجهیزات پزشکی

1 پذیرنده

انتخاب استان

مرکز درمان در منزل بصیر (آنلاین)

خدمات مرکز شامل کلیه خدمات پزشکی (معاینه پزشک)، خدمات پرستاری (تزریقات، سونداژ، پانسمان و...)، فیزیوتراپی، انتقال بیمار، و اجاره تجهیزات پزشکی برای کلیه بیماران و سالمندان می باشد. شماره های تماس: م...

www.darman-manzel.ir

مجموعا 1 صفحه (1 نتیجه)