خانه و آشپزخانه

85 پذیرنده

انتخاب استان

قالیشویی فرهی - تهران نو

شتسشوی انواع فرش ماشینی، گل برجسته، فرهی، طرح ابریشم، ابریشم مصنوعی، کاشان، دست بافت، شستشوی مبل، موکت، پتو، پالاز موکت...

تهران، تهران نو، خیابان چایچی آشتیانی، کوچه3

قالیشویی یسنا- نواب

قالیشویی، شستشوی انواع فرش، رفوگری، ریشه وشیرازه، رفع سوختگی، شستشوی موکت وپتو، شستشوی مبل درمحل...

تهران، بزرگراه نواب، بعدازکمیل، کوچه دشتی، پلاک3

قالیشویی یسنا- پونک

قالیشویی، شستشوی انواع فرش، رفوگری، ریشه وشیرازه، رفع سوختگی، شستشوی موکت وپتو، شستشوی مبل درمحل...

تهران، میدان پونک، خیابان سیمون بولیوار، پلاک144

قالیشویی فرهی - اراج

شتسشوی انواع فرش ماشینی، گل برجسته، فرهی، طرح ابریشم، ابریشم مصنوعی، کاشان، دست بافت، شستشوی مبل، موکت، پتو، پالاز موکت...

تهران، اراج، خیابان فرشادی، کوچه طالقانی، پلاک19

قالیشویی یسنا- یافت آباد- شعبه 1

قالیشویی، شستشوی انواع فرش، رفوگری، ریشه وشیرازه، رفع سوختگی، شستشوی موکت وپتو، شستشوی مبل درمحل...

تهران، یافت آباد، میدان معلم، خیابان مدائن، پلاک290

قالیشویی یسنا- چمران

قالیشویی، شستشوی انواع فرش، رفوگری، ریشه وشیرازه، رفع سوختگی، شستشوی موکت وپتو، شستشوی مبل درمحل...

تهران، بزرگراه چمران، میدان جمهوری، پلاک289

قالیشویی یسنا- جشنواره

قالیشویی، شستشوی انواع فرش، رفوگری، ریشه وشیرازه، رفع سوختگی، شستشوی موکت وپتو، شستشوی مبل درمحل...

تهران، خیابان جشنواره، خیابان زهدی، میدان والفجر، پلاک144

قالیشویی فرهی - کردستان

شتسشوی انواع فرش ماشینی، گل برجسته، فرهی، طرح ابریشم، ابریشم مصنوعی، کاشان، دست بافت، شستشوی مبل، موکت، پتو، پالاز موکت...

تهران، کردستان، خیابان عطار، کوچه مهتاب

قالیشویی یسنا- یافت آباد- شعبه 2

قالیشویی، شستشوی انواع فرش، رفوگری، ریشه وشیرازه، رفع سوختگی، شستشوی موکت وپتو، شستشوی مبل درمحل...

تهران، یافت آباد، میدان معلم، خیابان سلیمانی، پلاک10

قالیشویی یسنا- تهرانسر

قالیشویی، شستشوی انواع فرش، رفوگری، ریشه وشیرازه، رفع سوختگی، شستشوی موکت وپتو، شستشوی مبل درمحل...

تهران، تهرانسر، بلوارگلها، کوچه محمدی، پلاک28

قالیشویی فرهی -محلاتی

شتسشوی انواع فرش ماشینی، گل برجسته، فرهی، طرح ابریشم، ابریشم مصنوعی، کاشان، دست بافت، شستشوی مبل، موکت، پتو، پالاز موکت...

تهران، شهرک محلاتی، کوچه امام علی، بلوکa2

قالیشویی یسنا- تجریش

قالیشویی، شستشوی انواع فرش، رفوگری، ریشه وشیرازه، رفع سوختگی، شستشوی موکت وپتو، شستشوی مبل درمحل...

تهران، تجریش، خیابان دربند، بعد ازکوچه خسرویی، جنب خشک شویی

قالیشویی یسنا- تهرانپارس

قالیشویی، شستشوی انواع فرش، رفوگری، ریشه وشیرازه، رفع سوختگی، شستشوی موکت وپتو، شستشوی مبل درمحل...

تهران، تهرانپارس، قنات کوثر، جنب بانک ملی

قالیشویی فرهی -216

شتسشوی انواع فرش ماشینی، گل برجسته، فرهی، طرح ابریشم، ابریشم مصنوعی، کاشان، دست بافت، شستشوی مبل، موکت، پتو، پالاز موکت...

تهران، خیابان 216، کوچه گیو، پلاک53

قالیشویی یسنا- کیان شهر

قالیشویی، شستشوی انواع فرش، رفوگری، ریشه وشیرازه، رفع سوختگی، شستشوی موکت وپتو، شستشوی مبل درمحل...

تهران، کیان شهر، شهرک مطهری، میدان چمن زار، پلاک14

مجموعا 6 صفحه (85 نتیجه)