مراکز تفریحی

پرواز تفریحی پرندگان آسمان- کرج

فعالیت این مجموعه به صورت تفریحی و آموزشی می باشد، ازنظرآموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج(دیواره)داردکه هنرجویان زیرنظرمربی میتوانند ازآن ها استفاده کنند.

مسیریابی

ساعات کاری

8 الی 20

تلفن

02144663698

آدرس

البرز، کرج، جاده چالوس