باشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی

پرواز تفریحی پرندگان آسمان- دماوند

فعالیت این مجموعه به صورت تفریحی و آموزشی می باشد، ازنظرآموزشی پتانسیل خوبی برای ترمال گیری وریج(دیواره)داردکه هنرجویان زیرنظرمربی میتوانند ازآن ها استفاده کنند.

پرواز تفریحی پرندگان آسمان- دماوند
پرواز تفریحی پرندگان آسمان- دماوند
مسیریابی

ساعات کاری

8 الی 20

تلفن

02144663698

آدرس

شهرستان دماوند، ورودی پادگان، روستای چنار شرق، سایت پرواز